223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов
  223С АВ Борисов - Погодица
  223С Погодица - АВ Борисов