223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  268С АВ Борисов - Ратутичи
  223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  268С АВ Борисов - Ратутичи
  223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  228С АВ Борисов - Новое Село через Селитренку
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  268С АВ Борисов - Ратутичи
  223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  228С АВ Борисов - Новое Село через Селитренку
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  268С АВ Борисов - Ратутичи через Селитренку
  278С АВ Борисов - Млёхово через Неманицу
  223С АВ Борисов - Погодица
  225С АВ Борисов - Лавница
  227С АВ Борисов - Велятичи (Заречная) через Новосады
  228С АВ Борисов - Новое Село через Селитренку
  229С АВ Борисов - Лошница
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  252С АВ Борисов - Великие Жаберичи
  278С АВ Борисов - Млёхово
  225С АВ Борисов - Лавница
  227С АВ Борисов - Велятичи (Заречная) через Новосады
  228С АВ Борисов - Новое Село
  230С АВ Борисов - Велятичи (Высокая)
  252С АВ Борисов - Великие Жаберичи
  278С АВ Борисов - Млёхово