5 Сквер Героя Карвата - м-н. ОМА с 10.06.20 24
  5 м-н. ОМА - Сквер Героя Карвата с 10.06.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  5 Сквер Героя Карвата - м-н. ОМА с 10.06.20 24
  5 м-н. ОМА - Сквер Героя Карвата с 10.06.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  5 Сквер Героя Карвата - м-н. ОМА с 10.06.20 24
  5 м-н. ОМА - Сквер Героя Карвата с 10.06.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  5 Сквер Героя Карвата - м-н. ОМА с 10.06.20 24
  5 м-н. ОМА - Сквер Героя Карвата с 10.06.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  5 Сквер Героя Карвата - м-н. ОМА с 10.06.20 24
  5 м-н. ОМА - Сквер Героя Карвата с 10.06.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  6 Сквер Героя Карвата - Университет с 01.02.20 24
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24