6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  11 АП - БХПО -Университет - АП
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  31 Университет - Сквер Героя Карвата
  32 Университет - Северный
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  11 АП - БХПО -Университет - АП
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  31 Университет - Сквер Героя Карвата
  32 Университет - Северный
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  11 АП - БХПО -Университет - АП
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  31 Университет - Сквер Героя Карвата
  32 Университет - Северный
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  11 АП - БХПО -Университет - АП
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  31 Университет - Сквер Героя Карвата
  32 Университет - Северный
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  11 АП - БХПО -Университет - АП
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  31 Университет - Сквер Героя Карвата
  32 Университет - Северный
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23
  6 Университет - Сквер Героя Карвата с 01.02.20 24
  14 Университет - Автако - Автодром с 02.10.20 23
  22 АП - Университет - БПХО - АП
  29 Университет - Спецавтобаза с 02.10.20 23