223С АВ Борисов – Погодица
  229С АВ Борисов – Лошница
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С АВ Борисов – Лошница
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С АВ Борисов – Лошница
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С АВ Борисов – Лошница
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С АВ Борисов – Лошница
  278С АВ Борисов – Млёхово
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица