223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  229С Лошница – АВ Борисов