223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С АВ Борисов – Погодица