223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С Погодица – АВ Борисов