223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов
  223С АВ Борисов – Погодица
  223С Погодица – АВ Борисов