225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  255С АВ Борисов – Орешковичи-1
  225С АВ Борисов – Лавница
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  255С АВ Борисов – Орешковичи-1
  253С АВ Борисов – Клыпенка
  255С АВ Борисов – Орешковичи-1
  255С Орешковичи-1 – АВ Борисов