342 Молодово - Иваново (через Достоево)
  312 Вилы - Иваново
  326 Иваново - Достоево
  326 Достоево - Иваново
  289 Бусса - Иваново (через Достоево)
  324 Полкотичи - Иваново
  324 Полкотичи - Иваново
  342 Молодово - Иваново (через Достоево)
  342 Молодово - Иваново (через Достоево)