1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова
  1 ДС ''Веснянка'' - Кирова
  69 Масюковщина - Вокзал
  119с Аквапарк - Кирова