1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  69 Вокзал - Масюковщина
  119с Кирова - Аквапарк