1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк
  1 Кирова - ДС ''Веснянка''
  50с Кирова - ДС ''Сухарево-5''
  119с Кирова - Аквапарк