101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  188с Брилевичи - Школа №188
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  188с Брилевичи - Школа №188
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  188с Брилевичи - Школа №188
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  188с Брилевичи - Школа №188
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  188с Брилевичи - Школа №188
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  121д Люцинская - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''
  101 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Дружная''
  121 ТЦ ''Ждановичи'' - ДС ''Сухарево-5''
  121д Люцинская - ДС ''Сухарево-5''
  149 Люцинская - ДС ''Запад-3''