230 Облавтотранс – Волковичи
  231 Волковичи – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  230 Облавтотранс – Волковичи
  231 Волковичи – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  230 Облавтотранс – Волковичи
  231 Волковичи – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  239 Могилёв – Запрудье
  239 Запрудье – Могилёв
  230 Облавтотранс – Волковичи
  231 Волковичи – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  230 Облавтотранс – Волковичи
  231 Волковичи – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  236 Могилёв – Сталка
  236 Сталка – Могилёв
  237 Могилёв – Усушек
  237 Усушек – Могилёв
  239 Могилёв – Запрудье
  239 Запрудье – Могилёв
  235 Могилёв – Копани
  235 Копани – Могилёв
  236 Могилёв – Сталка
  236 Сталка – Могилёв
  237 Могилёв – Усушек
  237 Усушек – Могилёв
  239 Могилёв – Запрудье
  239 Запрудье – Могилёв