342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  534 Иваново - Достоево - Пинск
  312 Иваново - Вилы
  324 Иваново - Полкотичи
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  261 Иваново - Бусса (через Ляховичи)
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  516 Иваново - Каролин - Пинск
  324 Иваново - Полкотичи
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  324 Иваново - Полкотичи
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  261 Иваново - Бусса (через Ляховичи)
  317 Иваново - Каролин
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)
  261 Иваново - Бусса (через Ляховичи)
  342 Иваново - Молодово (через Достоево)