6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  15 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Дражня''
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  48 ДС Чижовка - Ландера
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  67 ДС Чижовка - Колядичи
  81э ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  88с ДС Ангарская-4 - Ландера
  98с Станция метро ''Могилевская'' - ДС ''Лошица-2''
  134с ДС Чижовка - ДС ''Малиновка-4''
  176э ДС Шабаны - ДС ''Серова''
  183с ДС "Лошица-2" - ДС "Серебрянка" - (Малыш)
  191 ДС ''Лошица-2'' - Воронянского
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  15 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Дражня''
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  48 ДС Чижовка - Ландера
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  67 ДС Чижовка - Колядичи
  81э ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  88с ДС Ангарская-4 - Ландера
  98с Станция метро ''Могилевская'' - ДС ''Лошица-2''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  134с ДС Чижовка - ДС ''Малиновка-4''
  176э ДС Шабаны - ДС ''Серова''
  183с ДС "Лошица-2" - ДС "Серебрянка" - (Малыш)
  191 ДС ''Лошица-2'' - Воронянского
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  15 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Дражня''
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  48 ДС Чижовка - Ландера
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  67 ДС Чижовка - Колядичи
  81э ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  88с ДС Ангарская-4 - Ландера
  98с Станция метро ''Могилевская'' - ДС ''Лошица-2''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  134с ДС Чижовка - ДС ''Малиновка-4''
  176э ДС Шабаны - ДС ''Серова''
  183с ДС "Лошица-2" - ДС "Серебрянка" - (Малыш)
  191 ДС ''Лошица-2'' - Воронянского
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  15 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Дражня''
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  48 ДС Чижовка - Ландера
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  67 ДС Чижовка - Колядичи
  81э ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  88с ДС Ангарская-4 - Ландера
  98с Станция метро ''Могилевская'' - ДС ''Лошица-2''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  134с ДС Чижовка - ДС ''Малиновка-4''
  176э ДС Шабаны - ДС ''Серова''
  183с ДС "Лошица-2" - ДС "Серебрянка" - (Малыш)
  191 ДС ''Лошица-2'' - Воронянского
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  15 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Дражня''
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  48 ДС Чижовка - Ландера
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  67 ДС Чижовка - Колядичи
  81э ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  88с ДС Ангарская-4 - Ландера
  98с Станция метро ''Могилевская'' - ДС ''Лошица-2''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  134с ДС Чижовка - ДС ''Малиновка-4''
  176э ДС Шабаны - ДС ''Серова''
  183с ДС "Лошица-2" - ДС "Серебрянка" - (Малыш)
  191 ДС ''Лошица-2'' - Воронянского
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  148с ДС Шабаны - Ландера
  6 ДС ''Лошица-2'' - Вокзал
  24 ДС ''Лошица-2'' - ДС ''Серебрянка''
  51 ДС ''Чижовка-1'' - Железнодорожная остановка ''Лошица''
  114с ДС Чижовка - Авторынок
  148с ДС Шабаны - Ландера