47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)
  47 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Масюковщина''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Дружная''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Центр Культуры (Сеница)