6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  15 ДС ''Дражня'' - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  48 Ландера - ДС Чижовка
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  67 Колядичи - ДС Чижовка
  81э Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  88с Ландера - ДС Ангарская-4
  98с ДС ''Лошица-2'' - Станция метро ''Могилевская''
  134с ДС ''Малиновка-4'' - ДС Чижовка
  176э ДС ''Серова'' - ДС Шабаны
  183с Малыш (ДС "Серебрянка" - ДС "Лошица-2")
  191 Воронянского - ДС ''Лошица-2''
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  15 ДС ''Дражня'' - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  48 Ландера - ДС Чижовка
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  67 Колядичи - ДС Чижовка
  81э Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  88с Ландера - ДС Ангарская-4
  98с ДС ''Лошица-2'' - Станция метро ''Могилевская''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  134с ДС ''Малиновка-4'' - ДС Чижовка
  176э ДС ''Серова'' - ДС Шабаны
  183с Малыш (ДС "Серебрянка" - ДС "Лошица-2")
  191 Воронянского - ДС ''Лошица-2''
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  15 ДС ''Дражня'' - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  48 Ландера - ДС Чижовка
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  67 Колядичи - ДС Чижовка
  81э Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  88с Ландера - ДС Ангарская-4
  98с ДС ''Лошица-2'' - Станция метро ''Могилевская''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  134с ДС ''Малиновка-4'' - ДС Чижовка
  176э ДС ''Серова'' - ДС Шабаны
  183с Малыш (ДС "Серебрянка" - ДС "Лошица-2")
  191 Воронянского - ДС ''Лошица-2''
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  15 ДС ''Дражня'' - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  48 Ландера - ДС Чижовка
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  67 Колядичи - ДС Чижовка
  81э Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  88с Ландера - ДС Ангарская-4
  98с ДС ''Лошица-2'' - Станция метро ''Могилевская''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  134с ДС ''Малиновка-4'' - ДС Чижовка
  176э ДС ''Серова'' - ДС Шабаны
  183с Малыш (ДС "Серебрянка" - ДС "Лошица-2")
  191 Воронянского - ДС ''Лошица-2''
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  15 ДС ''Дражня'' - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  48 Ландера - ДС Чижовка
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  67 Колядичи - ДС Чижовка
  81э Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  88с Ландера - ДС Ангарская-4
  98с ДС ''Лошица-2'' - Станция метро ''Могилевская''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  134с ДС ''Малиновка-4'' - ДС Чижовка
  176э ДС ''Серова'' - ДС Шабаны
  183с Малыш (ДС "Серебрянка" - ДС "Лошица-2")
  191 Воронянского - ДС ''Лошица-2''
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  148с Ландера - ДС Шабаны
  6 Вокзал - ДС ''Лошица-2''
  24 ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Лошица-2''
  51 Железнодорожная остановка ''Лошица'' - ДС ''Чижовка-1''
  114с Авторынок - ДС Чижовка
  148с Ландера - ДС Шабаны