47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница
  47 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Пушкинская''
  64 ДС ''Малиновка-4'' - ДС ''Лермонтова''
  75 ДС ''Малиновка-4'' - Станция метро ''Петровщина''
  104 ДС ''Малиновка-4'' - Сеница